Op de volgende pagina’s is te zien wat ik allemaal heb gedaan in leerjaar 2. Ik heb onder andere 4 projecten uitgevoerd, veel nagedacht over mijn persoonlijke ontwikkeling en hier ook opdrachten voor gemaakt, stage gelopen en een onderzoek uitgevoerd!