Hierboven kunt u mijn volledige ME-scan downloaden.

In deze zelfevaluatie ga ik mijn ME-scan evalueren. Ik ga kijken of ik me kan bevinden in de resultaten van de ME-scan of dat ik me er juist niet in kan vinden.

Primaire natuurlijke kracht en natuurlijke potentieel

Bij het eerste onderdeel is er uit de test gekomen dat ik multicultureel, interpersoonlijk sensitief, analytisch én plannend en organiserend ben. Plannend en organiserend is de enige competentie die ik zelf gekozen heb. Toch kan ik me in de andere drie competenties goed vinden. Ik vind het prettig om andere mensen te kunnen helpen en goede adviezen te geven. Maar ik vind het wel lastig om een open houding te geven aan nieuwe mensen. Ik moet mensen eerst goed leren kennen en me op me gemak voelen voordat ik ze kan helpen, adviezen kan geven en een luisterend oor ben. In een plannend en organiserend persoon kan ik me volledig herkennen. Ik vind het fijn om structuur te hebben in mijn leven en veel vooruit te plannen. Wel vind ik het lastig om te accepteren dat niet altijd alles loopt zoals ik wil en in gedachten had. Doordat ik zo van structuur hou zie ik ook wel een analytisch persoon in mij. Ik kan goed oplossingen verzinnen voor andere.

Terugkoppeling projecten

Tijdens het werken aan projecten zijn deze kenmerken ook goed naar voren gekomen. Projectleden gaven me als top mee dat ik heel goed in plannen ben. Ik heb altijd een goed overzicht van wat er wanneer moet gebeuren. Ook heb ik analytisch en kritisch gekeken naar de stukken van projectleden. Ik gaf ze dan goede adviezen hoe ze het stuk nog konden verbeteren. 

Model van Ofman

Een verbeterpunt voor mij is meer loslaten. Ik moet niet alles in het voren willen plannen. Ik moet kunnen genieten van de dingen die ik op dit moment doe en niet alweer denken aan wat ik allemaal nog moet en wil doen.

Ik vind erg vervelend als mensen chaotisch zijn. Als mensen alles op het laatste moment doen en niet verder kijken naar de toekomst. Ik vind het lastig om met dit soort mensen samen te werken. Dit kwam ook terug in de WE-scan en tijdens het project. Als projectleden snel afgeleid waren of niet deden wat er gevraagd werd kon ik snel geïrriteerd raken. Vaak waren dit dingen als de opdracht lezen of elkaars stukken nalezen wat dan niet was gedaan. 

Je secundaire natuurlijke kracht en natuurlijk potentieel

Bij dit onderdeel is eruit gekomen dat ik toekomstgericht, overtuigend, leidinggevend en zelfstandig ben. Toekomstgericht is de enige competentie die ik niet zelf gekozen heb, de andere drie wel. Achteraf vind ik wel dat toekomstgericht bij mij past. Ik plan altijd ver in het voren en kijk ook ver in het voren wat er nog allemaal aankomt. Ik doe eerste de dingen die moeten en dan pas de dingen die mogen. Als ik keuzes maak kijk ik ook goed wat ik ermee kan in de toekomst en of het verstandig is om met bepaalde dingen te beginnen. Dit zag ik ook terug toen Nederland door het coronavirus in lockdown ging. Ik werk bij een restaurant en ook die ging dicht. Ik ging opzoek naar een nieuw baantje. Maar ik vroeg mezelf af heeft het nut om voor de komende 2 maanden een baantje te zoeken omdat mijn stage al in februari begint. Uiteindelijk ben ik dus niet meer gaan zoeken naar een nieuw baantje. Verder herken ik mezelf ook volkomen in een overtuigend, leidinggevend en zelfstandig persoon. Ik kan mensen goed overtuigen van wat ze moeten doen en van de keuzes die ik maak. Ook vind ik het fijn om de touwtjes in handen te hebben en richting te geven aan andere. Verder ben ik iemand die het fijner vindt om zelfstandig te werken. Maar samenwerken met de juiste personen vind ik ook erg prettig. Met de juiste personen bedoel ik mensen die actief meedoen en doen wat er aan hen gevraagd is. 

Terugkoppeling projecten

In de WE-scan en tijdens de projecten zijn deze eigenschappen ook weer duidelijk naar voren gekomen. Vaak nam ik wel de leiding en vertelde ik duidelijk wie wat moest doen. Vooral tijdens het spelen van de Sales simulatie kwam mijn overtuigende en leidinggevende kracht goed naar voren. Tijdens dit spel moesten we veel keuzes maken. Ik was vaak degene die mijn keuze overtuigend kon vertellen en ook was ik vaak de persoon die de keuze uiteindelijk maakte. 

Model van Ofman

Ook hier komt het verbeterpunt loslaten weer naar voren. Soms wil ik mensen zo graag van mijn mening overtuigen en dat ze doen wat ik willen dat ik veel te veel doordram. Ik moet leren loslaten dat mensen ook een eigen mening hebben. Ik moet ook een keer met de mening van andere mee kunnen gaan en niet altijd iedereen naar mijn kant trekken.

De mensen waar ik niet van houd zijn mensen die geen mening hebben. Ik vind het vervelend als mensen meelopen met een persoon en niet voor zichzelf een mening durven uit te spreken.

Je primaire kwetsbare kracht en kwetsbaar potentieel

In dit onderdeel is eruit gekomen dat ik niet besluitvaardig, oordeelsvormend, communicatief en klantgericht ben. Oordeelsvormend is de competentie die ik zelf gekozen heb. De andere competenties heb ik niet gekozen en passen ook niet van nature bij mij.  Uit de ME-scan blijkt dat de competentie oordeelsvormend niet van nature bij mij past. Ik ben het hier deels mee eens. Ik kan altijd wel een mening vormen en deze onderbouwen. Wel heb ik onder druk snel de neiging om naar de mening van een ander over te stappen. Bijvoorbeeld als er vier mensen aan de kant van de ander staan en één persoon is het eens met mijn mening. Dan krijg ik het gevoel dat ik iets te stellig geoordeeld heb en de mening van de ander toch beter is. Verder ben ik het eens dat besluitvaardig, communicatief en klantgericht niet bij mij passen. Ik vind het lastig om keuzes te maken. Ik moet hier lang over nadenken voordat ik pas echt mijn besluit definitief durf te maken. In november heb ik besloten om mijn minor in het buitenland te doen. Het heeft ongeveer 2 maanden geduurd voordat ik een definitieve keuze had gemaakt naar welk land ik wil vertrekken. Ook vind ik communiceren lastig. Ik vind het moeilijk om met de juiste woorden te vertellen wat ik bedoel. Dit merk ik vooral tijdens het samenwerken bij projecten.

De verbeterpunten voor mij zijn dan ook leren keuzes te maken en niet dagen nadenken over voordelen en nadelen van een keuze. Ik moet kiezen voor de keuze waar ik me prettig bij voel. Ook moet ik leren beter te communiceren met andere. Door slechte communicatie kan er van alles mis gaan. Het is belangrijk om duidelijk te maken wat je bedoelt en ook wat een ander bedoelt. 

Terugkoppeling projecten

Tijdens de projecten heb ik het op verschillende momenten lastig gevonden om met de juiste woorden te zeggen wat ik bedoel. Mensen dachten vaak dat ik iets anders bedoelde en daar rolde dan weer een discussie uit. Maar aan de kant van mijn projectleden mag af en toe ook wat beter geluisterd worden. Vaak wordt er door elkaar heen gepraat en dat gaat echt niet in deze online situatie. Je moet elkaar de ruimte geven om iets te vertellen en elkaar ook laten uitpraten. Dat lukte nou niet altijd waardoor de communicatie niet altijd optimaal was. 

Je secundaire kwetsbare kracht en kwetsbaar potentieel

Uit dit onderdeel is gekomen dat ik niet vernieuwend, samenwerkend, zakelijk en vasthoudend ben. Vasthoudend is de competentie die ik zelf gekozen heb. Uit de ME-scan blijkt dat deze competentie van nature niet bij mij past. Hier ben ik het niet helemaal mee eens. Ik vind wel dat ik een vasthoudend persoon ben. Ik ben een doorzetter en ik wil niet iets opgeven als het niet lukt. Ik ben ook positief ingesteld en heb er vertrouwen in dat me dat gaat lukken. Wel ben ik er mee eens dat ik hierin kan doorslaan en te fanatiek kan worden. Vernieuwend, samenwerkend en zakelijk zijn competenties die niet bij mij passen. Ik ben niet iemand die altijd opzoek wilt gaan naar iets nieuws. Ik vind nieuwe dingen best lastig. Bijvoorbeeld nieuw werk of naar een nieuwe school gaan. Als ik me ergens vertrouwd voel wil ik daar ook zo lang mogelijk blijven. Maar wel wil ik altijd nieuwe uitdagingen aangaan. Ik vind het saai om altijd maar met dezelfde activiteiten bezig te zijn. Ook vind ik samenwerken niet altijd even prettig. Samenwerken is natuurlijk veel nodig in het leven. Ik wil tijdens samenwerkingen zoveel mogelijk zelfstanding doen omdat ik het dan op mijn eigen manier kan doen. Samenwerken met personen die actief meedoen vind ik wel prettig. 

Een verbeterpunten voor mij is niet te vasthoudend zijn. Ik moet leren loslaten en niet altijd hetzelfde schema aan willen aanhouden. Ik moet openstaan voor vernieuwingen. Hierdoor wordt samenwerken ook gemakkelijker. Door iets meer los te laten kom ik ook open te staan om de ideeën van andere op te volgen.

Terugkoppeling projecten

In de WE-scan en het project kwam ook naar voren dat ik niet snel wil samenwerken. Vaak zeg ik tijdens vergaderingen we kunnen toch ook individueel aan de slag hiervoor. Dit was vooral in het eerste jaar van mijn opleiding zo. Nu in mijn tweede jaar heb ik dit al stukken verbetert. Projecten zijn ook groepsopdrachten dus dat kun je niet allemaal verdelen en individueel gaan doen. 

Model van Ofman

Het verbeterpunt hier is tevreden zijn met de dingen die wel gelukt zijn. Ook komt loslaten hier weer in voor. Ik moet leren loslaten en accepteren dat ik niet overal het best in kan en wil zijn. Goed is goed en je moet niet altijd beter willen.

Mensen waar ik niet van hou zijn passieve mensen. Deze mensen geven snel op en denken toch niet dat het ze gaat lukken. Ik vind dat mensen vertrouwen in zichzelf moeten hebben en dat ze het kunnen.

Passie en vorm

Uit de passie en vorm is gekomen dat ik betrokken, gewetensvol, doelbewust en gedisciplineerd ben. Betrokken en gewetensvol zijn de competenties die ik niet zelf gekozen heb. Ik vind mezelf erg doelbewust en gedisciplineerd. Ik wil alles duidelijk hebben en ik houd van structuur. Zo sta ik niet snel voor verrassingen. Ook ben ik gedisciplineerd. Ik wil tot het uiterste gaan en ik vind het fijn als dingen goed lukken. Ik kan mezelf ook wel vinden in een gewetensvol persoon. Ik heb zelfdiscipline, ben plichtsgetrouw, efficiënt en gestructureerd. Ik vind mezelf onbewust ook wel een betrokken persoon. Mensen vragen vaak mijn hulp en ben dus bij veel dingen betrokken. Tijdens schoolopdrachten en projecten merk ik dit ook vaak. Een aantal personen vragen vaak hoe ik dingen heb gedaan omdat ze mijn werk bewonderen. 

Actie en aanpassing

Hieruit is gekomen dat ik aansturend, initiatief nemend, flexibel en relatiegericht ben. Aansturend en initiatief nemend zijn de competenties die ik zelf gekozen heb. Ik vind mezelf een aansturend persoon. Ik kan mensen goed aan het werk zetten en zeggen wat ze moeten doen. Ook ben ik initiatief nemend. Ik vind het leuk om dingen te regelen en te doen. In de ME-scan staat ook dat ik veel dingen tegelijk doe en mijn concentratie mis. Hier herken ik mezelf ook heel erg in. Ik wil altijd alles tegelijk doen en alles tegelijk vertellen waardoor mensen me niet meer helemaal kunnen volgen. Ik vind mezelf niet flexibel. Wel kan ik soms spontane beslissingen nemen maar als ik dingen gepland heb wil ik daar niet snel van afwijken.

Terugkoppeling WE-scan

Tijdens mijn project heb ik vooral geleerd dat ik beter mijn geduld moet bewaren. Ik wil altijd alles snel doen en ik ben ook gemotiveerd om hard door te werken. Ik vind dit fijn zodat ik geen stress krijg en op het laatste moment nog veel moet doen. Tijdens een project in leerjaar 1, het Businessplan, was dit namelijk het geval. Een paar uur voor de deadline waren er nog allerlei zaken die moesten gebeuren. Ik vond dit heel vervelend. Omdat dit mijn eerste project was, was ik nog een beetje verlegen en durfde ik nog niet echt de leiding te geven aan mensen. Hier heb ik wel veel van geleerd. Maar hierdoor kan ik af en toe wel ongeduldig en bazig overkomen. De personen waar ik iets van kan leren zijn personen die rustig blijven in verschillende situaties. Dit zijn vooral de situaties als niet iedereen even gemotiveerd bezig is of als er nog veel moet gebeuren op het laatste moment. Ook kan ik veel leren van personen die goed kunnen samenwerken en bij iedereen hun geduld kunnen bewaren.

Wat ik vervelend vind aan een ander is als personen ongestructureerd en ongemotiveerd zijn. Ik vind het vervelend als mensen alles maar op zich af laten komen en dan nog veel last minute moeten doen. Wat ik deze mensen heb proberen mee te geven tijdens de projecten is meer plannen. Kijk goed wat je allemaal nog moet doen die week. Kijk ook hoeveel werk alles is. Zo kun je kijken of je wel tijd hebt om een dagje te luieren of dat je toch nog een dagje hard aan de bak moet. Wat mijn moeder me eerder ook altijd zei was: “Eerst de moet werkjes, dan de mag werkjes.” Dit is ook wat ik wil meegeven aan mijn projectleden.