We-scan project Branding & Communication

Figuur 1

Uit de WE-scan blijkt dat geen enkel projectlid analytische of zakelijke competenties heeft. Daarentegen hebben 5 van de projectleden de competentie interpersoonlijk sensitief, ook hebben veel projectleden de competentie multicultureel en vasthoudend. Het evenwicht van de groep ligt bij de competenties klantgericht, zelfstandig, plannen en organiserend en samenwerkend.

Het valt ons team op dat zowel samenwerken als zelfstandig goed in balans is. Bij beide hebben 3 projectleden voor deze competentie gekozen. Competenties die niet vaak zijn gekozen binnen de groep zijn besluitvaardig, oordeelsvormend, toekomstgericht en vernieuwend.

Figuur 2 

De competenties zakelijk, leidinggevend en analytisch zijn ontwikkelbare talenten binnen de groep. Klantgerichtheid is een fragiel potentieel binnen de groep, dit houdt in dat hierop gelet moet worden. Een fragiel potentieel zijn de valkuilen binnen de groep.

Figuur 3 

Er zit heel veel evenwicht in de volgende competenties: vasthoudend, zakelijk, analytisch, plannend en organiserend, vernieuwend en samenwerkend. Competenties die boven gemiddeld zijn interpersoonlijk sensitief en multicultureel. Communicatief, klantgericht, overtuigend, besluitvaardig, oordeelsvormend en toekomstgericht zijn competenties die onder gemiddeld zijn. Dit zijn punten waar de projectgroep op moet letten.

Wat gaan wij als projectgroep hiermee doen? 

Om duidelijk te hebben wie er leidinggeeft in de groep is afgesproken dat Fleur voorzitter zal worden, zodat er geen miscommunicatie bestaat en er altijd iemand is die de vergaderingen in goede banen leidt.

De projectgroep zal moeten oppassen met de competentie communicatief. We zullen ervoor moeten zorgen dat we elkaar op de hoogte houden met wat we doen en dingen niet verkeerd opgevat zullen worden.

Esmée heeft de competentie overtuigend als natuurlijke kracht. Omdat dit een competentie is die mist in de groep zal Esmée de rol als pitcher op zich nemen.

Tips  

 • Probeer wat meer gefocust te zijn tijdens de bijeenkomsten. Het lijkt soms alsof je nogal afwezig bent. 
 • Probeer jezelf wat vaker aan te bieden als het gaat over de verdeling van opdrachten. 
 • Af en toe mag je wat meer van je laten horen. Op sommige momenten laat je goed je mening horen terwijl op andere momenten we bijna niks horen.  
 • Je kan af en toe een beetje te standvastig zijn.  
 • Probeer wat zelfverzekerder te zijn over de stukken die je maakt. Zag enkele keren staan dat we dit samen nog moesten bespreken tijdens een meeting. Persoonlijk ben ik van mening dat deze stukken kwalitatief echt goed zijn en dat we eigenlijk weinig hoeven te bespreken. 
 • Laat wat vaker iets van je horen 
 • Probeer wat vaker vanuit jezelf je mening te laten horen. Ik werk al langer samen met je en je hebt dit al positief veranderd, maar blijf dit doen! 
 • Probeer de hele vergadering je aandacht er even goed bij te houden. 
 • Je laat niet altijd even goed je mening doorschemeren. Dat is jammer, want je hebt vaak hele goede toevoegingen! 
 • Soms lijk je wat afwezig tijdens de vergaderingen, laat je af en toe wat meer zien. Jouw mening is meer dan welkom onthoudt dat! 

Tops

 • Je denkt altijd mee aan oplossingen en problemen en je feedback is vaak heel erg goed.  
 • Je leest de bestanden altijd grondig door en durft je projectleden erop aan te spreken als je denkt dat iets anders kan. 
 • Levert goed werk af en stukken van goede waarde. 
 • Levert kritische feedback waar iets mee kan worden gedaan.  
 • Hele project al gewoon steady, fijn alles op tijd af. 
 • Fijne duidelijke feedback waar iedereen iets mee kan. 
 • Je geeft goede en duidelijke feedback. Daardoor weten andere projectleden wat ze nog kunnen verbeteren. 
 • Je denkt aan dingen die nog gedaan moeten worden om het stuk beter te maken. Bijvoorbeeld met het interview. 
 • Je geeft hele goede feedback in het bestand, dit is heel fijn! Zo worden er gemiste kansen voorkomen. 
 • Je neemt veel initiatief betreft het bestand. Je zorgt dat alles klopt en checkt alles dubbel, daarnaast lever je het altijd ook keurig op tijd in! 

Reflectie

Ik herken mezelf goed in de tips die gegeven zijn. Het concentreren kost mij wel veel moeite. Vooral omdat project coaching 4 uur achter elkaar is en het online plaatsvindt, heb ik moeite om er de hele tijd met mijn volledige aandacht bij te blijven. Af en toe wat afwezig, daarin kan ik me goed herkennen. In het vervolg ga ik hier goed op letten. Toch blijft het een lastig punt voor mij om mij lang te blijven concentreren. Een ander puntje dat vaker genoemd wordt, is dat ik iets meer van mezelf mag laten horen. Ook hier heb ik nog wat moeite mee. Soms kom ik met ideeën maar worden deze snel afgekapt, of komen andere mensen met een beter plan. Ik vind het dan moeilijk om tijdens project coaching met nog een idee te komen of mijn mening te geven. Ik ben dan bang dat er dan weer negatief gereageerd wordt op mijn idee. Hierover heb ik met mijn projectleden gesproken. Zij gaven aan dat het nooit bedoeld is als negatieve feedback en dat ze het juist heel fijn vinden om de ideeën van mij te horen. Bijna altijd zit er wel iets vernieuwends bij. En als een idee wordt afgekapt betekent dat niet dat het een slecht idee is maar dat het minder goed bij het project past. Vanaf nu probeer ik zelfverzekerder te worden en feedback niet te persoonlijk op te vatten.

Ook in de tops kan ik me goed herkennen. Ik lees stukken altijd kritisch na zodat er geen dingen over het hoofd gezien worden. Ik ben ook niet bang om feedback te geven aan andere en kan duidelijk vertellen wat ze moeten veranderen. Verder heb ik zaken altijd goed gepland en wil ik alles op tijd af hebben. Daarom herken ik mezelf in de feedback dat ik altijd alles op tijd inlever. Ik vind het erg fijn om te horen dat andere dit prettig aan mij vinden.