WE-scan project Digital & Data

Figuur 1

In figuur 1 valt op dat niemand in het projectgroepje de competenties analytisch en zakelijk gekozen heeft. Ook zijn de competenties toekomstgericht en klantgericht maar één keer gekozen. De competenties vasthoudend, zelfstandig en interpersoonlijk sensitief zijn wel veel gekozen.

Figuur 2

De competenties zakelijk en analytisch heeft geen een projectlid als natuurlijke kwaliteit. Wel zijn het ontwikkelbare talenten waardoor deze competenties nog wel kunnen groeien tijdens het project. De competenties klantgericht, analytisch en overtuigend zijn valkuilen binnen de projectleden.

Figuur 3

De competenties zijn niet goed in evenwicht. Of de projectleden hebben de competentie bijna allemaal als talent of iedereen heeft een competentie als valkuil. Waar vooral op gelet moet worden zijn de competenties communicatief, klantgericht, analytisch, plannend en organiserend, besluitvaardig, oordeelsvormend, toekomstgericht en overtuigend. Deze competenties zijn grote valkuilen van de projectgroep en liggen ook boven het gemiddelde.

Wat gaan wij als projectgroep hiermee doen?

Veel groepsleden hebben leidinggeven als talent. Hierdoor kunnen er botsingen staan omdat veel mensen door elkaar praten en iedereen de touwtjes in handen wil hebben. Er is besloten om een leider te kiezen die de vergaderingen stuurt. Deze leider is Fleur Grijmans.

Om de valkuilen meer te stabiliseren is ervoor gekozen dat Esmée zich richt op het communicatieve deel van het project. Dit omdat Esmée communicatief als natuurlijke kracht heeft. Hierdoor worden miscommunicatie fouten ontlopen.

Ook is ervoor gekozen dat Romée zich richt op het organiserende en plannende deel van het project. Dit omdat plannend en organiserend een natuurlijke kracht is van Romée.

Tips

 • Probeer wat minder vaak afgeleid te zijn.  
 • Probeer wat meer betrokken te zijn bij het project tijdens de bijeenkomsten.  
 • Probeer wat meer actief betrokken te zijn tijdens meetings. Soms ben je het ene moment heel betrokken bij iets wat we aan het doen zijn en dan het andere moment kan het zo zijn dat je je mening amper laat horen er over.  
 • Probeer wat vaker echt je mening te laten horen en dan open te staan voor andere hun mening.  
 • Probeer af en toe wat minder afgeleid te zijn. 
 • Af en toe merk je of je er zin in hebt of niet. Dit kan terugkomen in hoeveel je van jezelf laat horen. 
 • Probeer als het niet helemaal gaat zoals jij het in gedacht had hier ook vanaf te kunnen stappen 
 • Probeer de positieve werksfeer erin te houden ook als het niet altijd helemaal lekker gaat.

Tops

 • Je komt goed je afspraken na tenzij het echt niet anders gaat.  
 • Je hebt vaak goede ideeën om problemen op te lossen. 
 • Je kijkt kritisch na het project wat van toegevoegde waarde is.  
 • Je zorgt voor goede stukken in het project en bent altijd goed op de hoogte van wat er moet gebeuren.  
 • Je hebt jezelf goed verbeterd in uit je zelf je mening te geven. Dit kan af en toe nog iets meer, maar je hebt dit echt goed verbeterd! 
 • Je zorgt dat alles van tevoren klaar staat en dat je weet wat er gedaan moet worden, zo kunnen we meteen aan de slag en weten we wat er gedaan moet worden en wat er van ons verwacht wordt.  
 • Doet altijd een stapje extra 
 • Weet altijd wat er moet gebeuren en gaat hier dan ook helemaal voor 

Reflectie

Ik kan me in de meeste tips en tops wel herkennen. Ik ben het niet met alle tips eens. Als eerste vond ik dit project niet erg leuk om te doen. Het waren totaal niet mijn interesses en ik vond het daardoor ook een lastig project. Ook werden we veel vrijgelaten tijdens dit project. Dat vond ik ook moeilijk want ik wist dan niet hoe en wat je moest doen. Hierdoor kon ik inderdaad wat meer afwezig zijn tijdens het project. Ook werd ik wel eens chagrijnig als mensen mij niet lieten uitpraten of mijn ideeën niet aannamen. Als dat gebeurde zei ik ook niet meer zoveel waardoor ik weer wat meer afwezig was. Ik ben het niet zo eens met de tip dat ik vaker mijn mening moet geven. Ik vind zelf dat ik dit goed verbeterd heb. Vaak werd er iets gevraagd in de groep en niemand reageerde daarop. Ik en een andere groepsgenoot waren vaak de personen die de keuzes maakte en reageerde op elkaar. In de tops kan ik me ook goed bevinden en ik vind het ook prettig om te horen. Ik ben een goede organisator, weet altijd wat er moet gebeuren en ik ga ook altijd voor een goed resultaat. Bij dit project waren deze eigenschappen wel wat minder actief omdat dit project mij gewoon niet beviel. De tips en tops ga ik zeker weer meenemen naar het laatste project!